Vertrouwenscontactpersoon

Wij vinden als vereniging integriteit zeer belangrijk en sluiten ons aan bij de gedragscodes en reglementen die zijn opgesteld door de KNLTB. Onze gedragscodes en reglementen zijn hier terug te vinden.

Tevens hebben wij als vereniging een vertrouwenscontactpersoon Marlies Wolberink 

Zij is te bereiken op het volgende e-mailadres: [email protected]

Zij wilt zich graag even voorstellen en toelichten wat haar rol zal zijn voor Hiaten als vertrouwenspersoon. 

Dag enthousiaste hiaten-leden,

Op het moment dat ik de vraag kreeg om de functie voor en sportvereniging van vertrouwenscontactpersoon toe te lichten, staan de media vol over Matthijs van Nieuwhuizen en het rapport van Martin van Rijn. Zonder precies te weten hoe dat zit; het lijkt er gelukkig niet op dat het binnen sportverenigingen zo bont wordt gemaakt. En ervaren heel veel mensen het lid-zijn van een vereniging, het sporten, de gezelligheid en sociale contacten als een fijne invulling van de vrije tijd.

Toch gaat het niet altijd zoals we met elkaar wel weten hoe het eigenlijk hoort. Hoe we met elkaar omgaan zodat de sociale veiligheid op de club oke is en blijft. Onder sociale veiligheid en de aantasting daarvan kan je heel veel verstaan; van elkaar op een heel vervelende manier in de weg zitten als je wordt afgehangen, seksistische of racistische grappen tot fysiek grensoverschrijdend gedrag.

Sportverenigingen wordt gevraagd om een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen; een laagdrempelig aanspreekpunt voor de leden van een vereniging rondom sociale veiligheid. Voor Hiaten zal ik deze rol op mij nemen, en ik heb hiervoor een korte cursus gevolgd bij NOCNSF. Heb je een vervelende ervaring, iets dat je stoort zoals ik eerder beschreef, of ben je getuige geweest van ongewenst gedrag, dan kan je contact met mij opnemen. Ik zal met je overleggen en suggesties geven; jij bent hierin bepalend! Het hangt er wel van af wat het betreft; in de cursus is nadrukkelijk aandacht besteed aan wat een VCP zelf op kan pakken en waar de VCP begeleidt naar professionals.

Ik ben met veel plezier lid bij Hiaten. Zoals mijn man, Chris en eerder ook onze drie jongens Tristan, Armand en Pascal. Ik ben ook trots op de goede sfeer binnen de vereniging en draag er graag aan bij dat dit voor iedereen zo is en blijft. In mijn werk heb ik geregeld te maken (gehad) met klachtenprocedures, vertrouwenswerk, integriteitsmeldingen en afhandeling. Natuurlijk is dat iets heel anders in grote organisaties dan in een kleine gemoedelijke vereniging, maar ik noem het omdat ik het belangrijk vind dat er vertrouwen is in de VCP. Het kan zijn dat je met een moeilijk punt loopt dat je wilt melden en/of bespreekbaar wilt maken. In alle gevallen beweeg ik mee met de wens van de melder hoe dit op te pakken en praten we daarover. Meldingen geef ik op mijn beurt weer anoniem en niet herleidbaar aan bij het bestuur van onze vereniging. Het is belangrijk dat zij weten wat er speelt in de vereniging; zij hebben ook een belangrijk rol in het zorgdragen voor preventie! Laten we ook met elkaar onverminderd werken aan een goede sfeer en sociale veiligheid en als je ergens bij bent en je denkt ‘zo moet het niet’, schroom ook niet om elkaar opbouwend aan te spreken! Samen zijn we verantwoordelijk voor onze vereniging!

Met vriendelijke groet,


Marlies Wolberink

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Sportpark Schildman

Reeweg 75F
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

KVK-nummer

40321294