Missie & visie

Onze missie 
Onze missie is om als vereniging een tweede thuis te zijn voor al onze leden, waar plezier, persoonlijke ontwikkeling en de bevordering van jeugd centraal staan. We streven ernaar om een levendige en goed gefaciliteerde omgeving te bieden waar al onze leden worden aangemoedigd om hun vaardigheden te verbeteren, vriendschappen op te bouwen en een blijvende liefde voor tennis te koesteren. Samen creëren we een plek waar iedereen, ongeacht hun niveau, kan groeien en genieten van tennis in een aangename sfeer. Een vereniging die bestaat voor en door haar leden!

Onze visie
Hiaten heeft haar visie voor de komende jaren opgebouwd uit de volgende elementen:

Evenwichtig ledenbestand
We willen een diverse groep leden aantrekken en behouden, van beginners tot gevorderde spelers, jong en oud, ongeacht hun achtergrond. Dit doen we door een breed scala aan activiteiten aan te bieden en door als vereniging een tweede thuis te willen zijn voor onze leden.

Extra sportaanbod
Om onze aantrekkingskracht te vergroten en te voldoen aan de veranderende wensen van onze leden, onderzoeken we de mogelijkheid van integratie van padel binnen onze vereniging. Dit brengt meer diversiteit in onze sportaanbod en creëert nieuwe mogelijkheden voor leden om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Vrijwilligers
We willen vrijwilligers actief betrekken bij de vereniging. Dit kan worden bereikt door vrijwilligerswerk te waarderen, te zorgen voor goede ondersteuning, en door specifieke projecten te initiëren om vrijwilligersbetrokkenheid te vergroten. Een sterke en toegewijde vrijwilligersgemeenschap zal onze vereniging helpen floreren.

Faciliteiten verbeteren
Ons tennispark is ons thuis en het visitekaartje voor onze gasten. We blijven inzetten op kwalitatief goede tennisbanen en daarnaast op het verbeteren van andere faciliteiten zoals het sanitair en het clubhuis.

Ledenparticipatie en communicatie
We willen de meningen en behoeften van onze leden achterhalen. Door heldere en transparante communicatie streven we naar het creëren van een open dialoog met onze leden over beslissingen en veranderingen binnen de vereniging.

Samenwerking met andere Verenigingen en de KNLTB
We zullen actief samenwerken met andere sportverenigingen in de omgeving en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) om kennis en middelen te delen, gezamenlijke evenementen te organiseren en toegang te krijgen tot ondersteuning en training om onze vereniging verder te ontwikkelen.

Door deze visie na te streven, willen we Hiaten laten groeien en bloeien, waarbij we de behoeften en belangen van onze leden centraal stellen en tegelijkertijd de waarde van onze sport vergroten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Sportpark Schildman

Reeweg 75F
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

KVK-nummer

40321294