Voorjaarscompetitie 2024

Beste competitiespelers,

Wat leuk dat jullie je allemaal weer hebben aangemeld voor de Voorjaarscompetitie 2024!
Om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen tijdens de competitie, volgen hieronder enkele aandachtspunten.

Kom op tijd en start op tijd met de wedstrijden
De tijden die in MijnKNLTB en op het overzicht met de baanindeling die de captains ontvangen vermeld staan, zijn de aanvangstijden van de wedstrijden. Zorg dat je als team minimaal 30 minuten eerder aanwezig bent om de tegenstanders te ontvangen, koffie of thee te drinken met iets lekkers en de teamopstelling te bepalen. Ga daarna op tijd de baan op.

Slecht weer
Indien er op een speeldag niet gespeeld kan worden of niet alle wedstrijden kunnen gespeeld worden vanwege slecht weer, moeten de nog te spelen wedstrijden worden ingehaald op de eerstvolgende daarvoor aangewezen inhaaldag zie speeldata-knltb-voorjaarscompetitie-tennis-2024.pdf (centrecourt.nl)

Invallen bij competitieteam
Mocht het nodig zijn om een invaller mee te laten spelen met je team, let dan onder andere op de volgende zaken;

o De invaller moet (competitie)lid zijn van Hiaten;
o Mag de invaller qua speelsterkte invallen bij het team?;
o Controleer of de invaller bij jouw team mag invallen als de invaller zelf in een competitieteam speelt;
o Regels met betrekking tot invallen zijn te vinden op uitleg-invallen-in-ander-team.pdf (centrecourt.nl);
o Raadpleeg bij twijfel altijd de VerenigingsCompetitieleider (VCL)

Wat te doen bij een niet compleet competitieteam
Lukt het niet om (voldoende) invallers te vinden en is je team niet compleet op een speeldag, dan zijn er diverse mogelijkheden:

o De speeldag kan met instemming van de tegenstanders worden verplaatst. Let op! Als de speeldag wordt verplaatst, moet dit gebeuren vóór de laatste speeldag van de competitie waarin je deelneemt. Er mag wel op andere dagen dan de officiële inhaaldagen worden gespeeld;
o Stemmen de tegenstanders niet in met het spelen op een andere datum, speel dan de wedstrijden die je wel kunt spelen met de aanwezige teamleden en vul voor de niet gespeelde wedstrijden ‘Walk-over’ in. De punten van de niet gespeelde wedstrijden gaan naar de tegenstanders;
o Wordt de speeldag in zijn geheel niet gespeeld, vul dan ‘Club is afwezig’ in. Let op! Indien er niet gespeeld wordt omdat een team afwezig is, legt de KNLTB een boete op die door het competitieteam moet worden betaald;
o Zie stroomschema-wat-te-doen-als-wij-niet-kunnen-spelen.pdf (centrecourt.nl);
o Ook hier geldt: Raadpleeg bij twijfel altijd de VCL.

Boetes die de KNLTB kan opleggen aan een competitieteam
Ondanks dat iedereen competitie speelt voor zijn of haar plezier en alles zo goed mogelijk wil laten verlopen, kan het voorkomen dat er situaties ontstaan waarin de KNLTB een boete oplegt aan een competitieteam. Indien de KNLTB een boete oplegt aan een competitieteam, zal het betreffende competitieteam de boete zelf moeten betalen!

De KNLTB kan een competitieteam een boete opleggen van maximaal € 225, ook indien de overtreding moet worden toegeschreven aan de aanvoerder van een team. Maximum boetes voor de belangrijkste specifieke overtredingen en verzuimen conform het Competitiereglement die de KNLTB kan opleggen zijn:

Artikel Overtreding Maximum boete
8, lid 1 Onreglementair uitstellen van een wedstrijd € 115
21, lid 1 Terugtrekken van een team na publicatie van de indeling € 225
25, 26, 30 t/m 32 Niet speelgerechtigd € 115
29 Twee keer of vaker spelen in een sterker team zonder dispensatie € 115
33 Niet speelgerechtigd bij een beslissingswedstrijd € 115
34 Te laat opkomen € 115
35 Afwezig zijn € 225
35 Onvoltalligheid € 115
36 Niet voldoen aan opstelling volgens sterkte binnen een team € 115
45 Niet tijdig invoeren wedstrijduitslagen € 15
48, lid 2 Invullen gefingeerde uitslag € 225
Bij herhaling van de overtreding kan de KNLTB een boete van maximaal € 450 opleggen.

Raadpleeg bij twijfel dan ook altijd de VCL en voorkom dat een boete wordt opgelegd!

Informatie van de KNLTB over het spelen van competitie
Op Centrecourt.nl is veel informatie te vinden over het spelen van competitie. De belangrijkste informatie en overzichten zijn te vinden via Downloads | Verenigingen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Sportpark Schildman

Reeweg 75F
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

KVK-nummer

40321294