GESLAAGDE ALV 2019

15 januari 2019


Met een opkomst van 42 leden mag het bestuur niet ontevreden zijn.
De ervaring heeft geleerd dat deze gemiddelde opkomst aangeeft dat er geen spectaculaire punten op de agenda staan. En dat was het geval op 14 januari 2019, op één belangrijke punt na: de goedkeuring van de vergadering voor de “aanleg LED-verlichting en bouw garage” Voor dit punt, vanaf de ledenvergadering in 2018 al uitvoerig met de leden gecommuniceerd, was goedkeuring een formaliteit - alhoewel je als bestuur nooit 100% zeker kunt zijn. De vergadering ging unaniem akkoord!
De begroting voor het nieuwe jaar is en blijft een heikel puntje. Als penningmeester moet je iedere keer voorbereid zijn op mensen die wat kritische vragen stellen.
Hans Mos had zijn werk goed gedaan, geen moeilijke vragen, en de begroting voor 2018/2019 werd goedgekeurd.
Andere belangrijke agendapunten waren de verkiezingen van de voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Redelijk schokkend was de mededeling van de voorzitter dat hij zijn beloofde periode van 5 jaar als voorzitter vanwege fysiek ongemak en een drukke baan niet gaat volmaken. “2019 is mijn laatste jaar als voorzitter van deze mooie vereniging”; meldde Middendorp. Hij werd opnieuw tot voorzitter gekozen. 
Verkiezing overige bestuursleden: aftredend en niet meer verkiesbaar waren Peter van der Wulp en Dirk van den Brink. Gelukkig voor Hiaten zijn er voor deze vacante bestuurdersplekken twee volwaardige vervangers gevonden; Menno van der Plas en Gideon van der Willigen.
De twee afgetreden bestuurders, Peter en Dirk, werden door de voorzitter uitvoerig bedankt voor al het werk wat zij voor de tennisvereniging hebben gedaan. Beiden aangetreden in 2002; Peter van der Wulp schreef daarmee 17 jaar besturen op zijn cv-lijst en Dirk van den Brink, vanwege een onderbreking van 2008 tot 2015, 10 jaar. Beide uitstekende bestuurders ontvingen uit handen van voorzitter Michel Middendorp een prachtig boeket bloemen en cadeau.
Beide heren ontvingen daarna van Charles van der Kooij een speciaal boek als persoonlijk cadeau voor de jarenlange samenwerking en vriendschap binnen en buiten het bestuur. 
Mede dankzij de inspirerende en actieve deelname van de leden en een mooi gesproken slotwoord, doorspekt met scherpe en olijke kwinkslagen, door oud-voorzitter Huib Alblas kon de goed leidende voorzitter Michel Middendorp tegen 22.00 uur een geslaagde Algemene Ledenvergadering afsluiten.
Onder het genot van een drankje werd er nog lang navergaderd.

Een kort FOTOVERSLAG is in de maak

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Address

Reeweg 75f
3342 AC Hendrik-Ido-Ambacht