CORONABELEID & GEBRUIK CLUBAPP

14 januari 2021


Beste Hiatenleden,  

We willen alle mensen die aan de enquête over het coronabeleid en het gebruik van de ClubApp hebben deelgenomen hartelijk bedanken. Dit onderzoek is door 230 leden ingevuld en heeft ons waardevolle informatie gegeven over wat er leeft binnen de club.
Gezien het hoge responspercentage kunnen we concluderen dat de leden van Hiaten zich erg betrokken voelen. De resultaten waren zowel voorspelbaar als verrassend te noemen.   

- Onze leden voelen zich in de coronatijd veilig bij tennisvereniging Hiaten en tennisschool
  Maximus.
- Het gebruik van de Clubapp wordt door 82% van de geënquêteerden als zeer positief ervaren
- Digitaal afhangen op afstand vindt men, zeker tijdens de beperkingen door de coronamaatregelen
  een uitstekende oplossing.
- Men heeft aangegeven het digitaal afhangen op afstand, wanneer alles weer normaal is, graag te
  willen behouden.
- De druk op de banen is tussen 18:30 en 21:30 uur erg groot  

Het bestuur heeft de uitslag van de enquête bestudeerd en op de bestuursvergadering van 12 januari jl. besproken. Eén punt heeft nog een dicussieronde nodig om tot een besluit te komen waarin alle partijen, bestuur, commissies en leden, zich kunnen vinden. Het continueren van digitaal afhangen na de lockdownperiode zou namelijk een negatief effect kunnen hebben op enerzijds het niet meer spontaan kunnen afhangen, als je al op de club bent, en anderzijds op de gezelligheid en dus op de baromzet. Baromzet is een bron van inkomsten waardoor wij (nog) steeds in staat zijn om de kosten van het lidmaatschap laag houden. Vele variaties om aan de wens van de leden tegemoet te komen zijn mogelijk.
Zodra het bestuur met een voorstel komt, zal dit naar de leden worden gecommuniceerd. In verband met de huidige maatregelen tegen de corona, kan dit nog wel even duren.   

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld. Een volgend onderzoek zal gaan over de invulling rondom open toernooien en clubkampioenschappen. Ook hier zullen we nog even mee wachten totdat een en ander rondom corona in rustiger vaarwater is gekomen.  

Het bestuur  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Sportpark Schildman

Reeweg 75F
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht