Algemene ledenvergadering 22 januari 2018

 

Maandag 22 januari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De agenda, als altijd bepalend voor een minimale of maximale opkomst, was standaard ofwel niet opzienbarend. En daarom was het des te verrassender dat de presentielijst uiteindelijk toch nog 44 personen noteerde. Er zijn vergaderingen geweest waar nog geen 30 mensen bij aanwezig waren. Over de opkomst was het bestuur en zeker de voorzitter uitermate tevreden. Uiteraard kunt u t.z.t. in de notulen lezen wat er zoal is besproken, maar voor dit moment maken wij u deelgenoot van de meest belangrijke onderwerpen. Om te beginnen is er besloten dat met ingang van dit verenigingsjaar de contributie met €5 wordt verhoogd. De redenen waarom zijn; 1. KNLTB berekent een bijdrage per lid per jaar van € 2,50 door de nieuwe website met ClubApp. 2. Komende jaren zullen we steeds vaker bedrijven voor de groenvoorziening moeten inschakelen. 3. Toename van schoonmaken clubhuis vraagt om meer budget 4. Het streven om de consumptieprijzen zo laag mogelijk houden in combinatie met rekening houden met tegenvallers  waardoor omzet minder kan zijn an we gewend zijn. Andere hoogtepunten. Unanieme goedkeuring voor het financieel verslag over het afgelopen jaar en instemming met de begroting voor 2017/2018. De presentatie van de voorzitter over een terugblik op 2017 en de plannen voor 2018 ontlokte een discussie over Padel in combinatie met het wachten op realisatie van de buitenbar. De rondvraag die voornamelijk ging over het schoonmaken en schoonhouden van het clubhuis en in het bijzonder de toiletten en de keuken. Opvallend discussie ging over de nalatigheid van leden die, indien er geen bardienst is, hun vuile kopjes en glazen laten staan, niet afwassen en opruimen. Veel leden kunnen blijkbaar de weelde niet aan dat zij toegang hebben tot het clubhuis om voor- of na afloop van hun tennispartij iets te kunnen drinken of eten. De voorzitter beloofde de vergadering dat er meer op gelet zal worden en, indien traceerbaar, de verantwoordelijken erop worden aangesproken. Controle lost maar een gedeelte op, de leden moeten hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. Want het zal toch niet zo zijn dat het merendeel van de leden, die wel de boel netjes achterlaten, de dupe worden van maatregelen zoals het sluiten van het clubhuis gedurende de wintermaanden. Een aantal mensen werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en werk voor de vereniging. Huib Alblas nam officieel afscheid als bestuurder. Voorzitter Michel Middendorp sprak een mooi dankwoord en overhandigde Huib een prachtig boekt en enveloppe met inhoud Ook werden bedankt Hans de Kruijff en het echtpaar Peter en Jac Kik voor hun inzet bij activiteiten. Ook zij ontvingen een mooi boeket en attentie. Niet aanwezig maar wel op de lijst voor een dankwoord met attentie waren André van de Merwe (ledenadministratie) en het echtpaar Raimond en Lia de Vos (mixavonden). Zij zullen op een later tijdstip voor hun bewezen diensten alsnog worden bedankt.

NIEUWE CONTRIBUTIES m.i.v. 2018

Ereleden € 0   

Senioren € 150

Jonge senioren € 130

Junioren € 100

Aspirantleden € 70

Pupillen € 40

Donateur (rustend lid) € 25

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 761 0946

Address

Reeweg 75f
3342 AC Hendrik-Ido-Ambacht